JEON TA RICIBI PREMIO PLATINUM PA PRODUCCION “MACHIKA” NA MERCA