DUO stelt bezoek Aruba uit vanwege coronavirus


De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt zijn bezoek aan Aruba uit vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. DUO zou vanaf eind maart gedurende vier weken op Aruba honderden klanten te woord staan in een persoonlijke gesprek of tijdens een bezoek aan een open balie. Het bezoek wordt nu uitgesteld tot een later moment dit jaar.

Beperken gezondheidsrisico’s Het besluit om de bezoeken te verschuiven valt samen met de beslissing van de Nederlandse regering om vergaande maatregelen af te kondigen voor alle inwoners van het Europese deel van het Koninkrijk. Om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen wordt mensen onder meer aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken en bij gezondheidsklachten niet op het werk te verschijnen. Daarnaast is het tot en met 29 maart niet mogelijk om vanuit Nederland naar Aruba te vliegen. DUO wil met het uitstellen van dit bezoek tegemoet komen aan de maatregelen en de gezondheidsrisico’s voor de doelgroep op Aruba tot een minimum beperken.

Persoonlijk op de hoogte gesteld Oud-studenten die al een gesprek met een DUO-medewerker hadden gepland, krijgen van DUO persoonlijk bericht dat het bezoek is uitgesteld. Zodra bekend is wanneer DUO opnieuw zal afreizen naar Aruba zullen zij hiervan op de hoogte worden gebracht.

Andere eilanden Naast Aruba zou DUO de komende tijd ook een bezoek brengen aan Curaçao en Bonaire. Ook deze bezoeken zijn uitgesteld. Ook oud-studenten op Curaçao en Bonaire die zich al hadden aangemeld voor een persoonlijk gesprek worden door DUO persoonlijk geïnformeerd over de verschuiving van het bezoek.

Webinar

Om aankomende studenten te informeren over het aanvragen van studiefinanciering vanaf de Antillen organiseert DUO komende donderdag 19 maart een webinar. Iedereen die hierin geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden op duo.nl/webinar.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.

Leave a Comment